Zmluva č. PSB MB-322-31/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSB MB-322-31/2006
Dodávateľ:tefan Bodnár,ELBOREX, Rožňava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oplotenie - Úhorná
Zmluvne dohodnutá čiastka:14 937,25
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:14 937,25
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Moldava n/B

Prílohy