Zmluva č. PSBPP-179-2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSBPP-179-2006
Dodávateľ:STAVEX, František Chovanec, Poprad
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oprava vodovodov a vodárenských zariadení
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 966,46
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 966,46
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Poprad

Prílohy