Zmluva č. PSBPP-173-2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSBPP-173-2006
Dodávateľ:STAVEX, František Chovanec, Poprad
Predmet zmluvy - názov zmluvy:istenie vodných tokov Kvetnica
Zmluvne dohodnutá čiastka:14 434,62
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:14 434,62
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Poprad

Prílohy