Zmluva č. PSB MB-319-25/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSB MB-319-25/2006
Dodávateľ:R.A.T. a.s. Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodatok č.3-Zabezpečenie obsluhy TEZ v správe PSB Moldava n/B.
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:MO SR Úrad správy nehnuteľného majetku Bratislava

Prílohy