Zmluva č. PSB PO-21-127/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSB PO-21-127/2006
Dodávateľ:Peterman s.r.o.Prešov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Servis klimatizácie a vzduchotechniky VOP a VOS Prešov
Zmluvne dohodnutá čiastka:995,65
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:995,65
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:Prešov

Prílohy