Zmluva č. PSB PO-21-142/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSB PO-21-142/2006
Dodávateľ:MOVYROB Prešov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Odstránenie nedostatkov z revízií bleskozvodov b.č.7,8,9,10,14,29 VÚ 1007
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 583,44
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:13 583,44
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:Prešov

Prílohy