Zmluva č. PSB PO-21-134/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSB PO-21-134/2006
Dodávateľ:MOVYROB Prešov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Odstránenie porevíznych závad bleskozvodov b.č.14,19,20 kas SNP
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 752,14
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 752,14
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:Prešov

Prílohy