Zmluva č. PSB PO-21-144/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSB PO-21-144/2006
Dodávateľ:L.H.s.r.o.Gerlachov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oprava žľabov,zvodov,vnút.omietok,podláh,maľby a nátery b.č.41 VÚ 6335
Zmluvne dohodnutá čiastka:19 080,36
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:19 080,36
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:Prešov

Prílohy