Zmluva č. PSB PO-21-148/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSB PO-21-148/2006
Dodávateľ:Kinley,s.r.o.Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Odborné prehliadky a odborné skúšky el.zariadení SK Prešov
Zmluvne dohodnutá čiastka:12 746,69
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:12 746,69
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:Prešov

Prílohy