Zmluva č. PSBPP-207-2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSBPP-207-2006
Dodávateľ:Kinley s.r.o., Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov ESO prístreškov GD VVP
Zmluvne dohodnutá čiastka:18 100,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:18 100,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Poprad

Prílohy