Zmluva č. PSB PP-148-2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSB PP-148-2006
Dodávateľ:Kinley s.r.o., Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov - VÚ 8838 Rudňany Odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov - VÚ 5574/92 Nemecká VVP
Zmluvne dohodnutá čiastka:11 590,11
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11 590,11
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Poprad

Prílohy