Zmluva č. PSB PP-145-2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSB PP-145-2006
Dodávateľ:Kinley s.r.o., Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Odborné prehliadky a odborné skúšky el. Zariadení-VÚ 5574/92 Nemecká, VVP Odborné prehliadky a odborné skúšky el. Zariadení - VÚ 8838 Rudňany b.č. 6
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 799,46
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 799,46
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Poprad

Prílohy