Zmluva č. PSB PO-21-137/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSB PO-21-137/2006
Dodávateľ:Kings Trade s.r.o. Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov kas.SNP Prešov
Zmluvne dohodnutá čiastka:7 620,55
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:7 620,55
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:Prešov

Prílohy