Zmluva č. PSB PO-21-110/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSB PO-21-110/2006
Dodávateľ:KEDATERM,s.r.o.Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oprava prečerpávacej stanice kondenzátu b.č.9 VÚ 6335
Zmluvne dohodnutá čiastka:12 021,70
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:12 021,70
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:Prešov

Prílohy