Zmluva č. 17/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:17/2010
Dodávateľ:MS PRO-Marián Štúrik, Senec
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o vytvorení diela, udelení licencie na poskytovanie diela a poskytovanie služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:18 326,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:18 326,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:ASFEU

Prílohy