Zmluva č. 14/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:14/2010
Dodávateľ:3ability, spol. s r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o vytvorení diela, udelení licencie na poskytovanie diela a poskytovanie služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:27 965,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:27 965,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:ASFEU

Prílohy