Zmluvy za Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
2009/300/007294/00825 Delicom, s.r.o. Servisná zmluva 71 400 12 535 ÚNMS SR 01.11.2009 Celková čiastka = fin. limit
2008/120/009196/01780 Delicom, s.r.o. Servisná zmluva 39 501 0 ÚNMS SR 01.11.2008 13.09.2009 Celková čiastka = finančný limit
2009/0400/07968 Delicom, s.r.o. Zmluva o dielo 59 560 0 ÚNMS SR 15.12.2009 28.12.2009
A1/2008/000234/00137 Delicom, s.r.o. Zmluva o dielo 37 921 0 ÚNMS SR 06.12.2007 31.12.2007
2008/120/006470/01780 Deloitte Advisory, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 4 211 295 624 369 ÚNMS SR 19.09.2008
2009/300/009179/00825 Deloitte Advisory, s.r.o. Zmluva o poskytovaní poradenských služieb 71 281 0 ÚNMS SR 15.12.2009 30.12.2009
A1/2009/004578 Deloitte Advisory, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 2 425 458 0 ÚNMS SR 18.08.2009 31.12.2009 nedošlo k plneniu zmluvy = zmluva zanikla
04670006 DIMALINE spol. s r.o. Kúpna zmluva 19 276 0 SMÚ 20.07.2006 15.10.2006
02170008 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Rámcová zmluva 39 761 11 400 SMÚ 15.07.2008
A1/2007/007142 DT Legal, s.r.o. Zmluva o poskytovaní právnych služieb 18 005 0 ÚNMS SR 14.09.2007 31.12.2007 členovia tímu DT Legal mali rôznu hodinovú sadzbu
2008/120/001384/00623 DT Legal, s.r.o. Zmluva o poskytovaní právnych služieb 37 921 0 ÚNMS SR 15.02.2008 30.06.2008
04570006 ECOTEST, spol. s r.o. Kúpna zmluva 2 603 0 SMÚ 14.08.2006 08.09.2006
2009/500/7896/03156 Education and Consulting Center, s.r.o. Zmluva o dielo 29 960 0 ÚNMS SR 13.11.2009 20.12.2009
03210007 EKO TEAM, s.r.o. Mandátna zmluva 20 619 0 SMÚ 13.09.2007 26.09.2007
04410007 EKO TEAM, s.r.o. Mandátna zmluva 19 790 0 SMÚ 22.11.2007 15.02.2008
2009/300/002588/00825 EKOMA design, spol. s.r.o. Rámcová dohoda 71 281 4 000 ÚNMS SR 16.04.2009 31.12.2009
2008/220/006680/01780 EKOMA desing, spol. s.r.o. Rámcová dohoda 35 729 0 ÚNMS SR 28.07.2008 31.12.2008
07870009 ELEKTRONIK DOKTOR, spol. s r.o. Zmluva o dielo 33 471 0 SMÚ 29.07.2009 08.09.2010
2010/300/000877/00825 ELET, s.r.o. Zmluva o prevádzke web sídla a o poskytovaní služieb 35 581 0 ÚNMS SR 21.12.2009 31.12.2010 Mesačná sadzba 236,81 €
A1/2007/008133 ELET, s.r.o. Zmluva o vytvorení a prevádzke web sídla a o poskytovaní služieb 43 475 0 ÚNMS SR 19.10.2007 30.12.2008