Zmluva č. 58/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:58/2008
Dodávateľ:Medicínske centrum Nitra, Nitra
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 360,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 360,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, Nitra

Prílohy