Zmluva č. 6/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:6/2004
Dodávateľ:ORANGE Slovensko, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o pripojení č. B0733391
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 475,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:13 002,00
Celková dohodnutá čiastka:16 477,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 238,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, Nitra
Poznámka:VIAZANOSŤ 24 MESIACOV

Prílohy