Zmluva č. 65/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:65/2010
Dodávateľ:ProCare, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby
Zmluvne dohodnutá čiastka:72,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:72,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:433,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, Nitra
Poznámka:72 EUR/MESIAC + LEKÁRSKE ÚKONY

Prílohy