Zmluva č. 1d/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1d/2008
Dodávateľ:IVES Košice, Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva na programové vybavenie
Zmluvne dohodnutá čiastka:848,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:848,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, Nitra

Prílohy