Zmluvy za Ministerstvo obrany SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
PSBNR-8-24/2008 PRIMA INVEST B.Bystrica Dodatok č.1-Zimná údržba komunikácií (zmena IČO) 0 0 PSB Nitra 29.01.2008 29.01.2008
PSBNR-8-28/2008 Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra Dodávka vody 0 0 PSB Nitra 01.02.2008 31.12.2008
PSBNR-8-37/2008 TREZOR SLOVAKIA B.Bystrica Dodatok č.1-Fyzická ochrana objektov zmena ceny /hod. 0 0 MOSR UIA dodatok č.1 k 28/801
PSB TO-8-11/2008 Hydrotechnológia Bratislava, s.r.o. Čajakova 14, 811 05 Bratislava obsluha ČOV - Nitra 0 0 PSB Topoľčany 01.01.2006 31.12.2009
PSB TO-1-17/2009 PALPOT Gabriela Balážová, Pezinská 71, 902 01 Vinosady dodatok č.1-Nákup hnedého uhlia 0 0 PSB Topoľčany 09.02.2009 dodatok č.1
PSB TO-1-160/2009 PEGAS TOP, s.r.o. Brodzany 241 958 42 doatok č.2- Upratovanie vonkajších priestorov - posádka Levice 0 0 PSB Topoľčany 30.09.2009 31.12.2009 dodatok č.2 k PSB TO-1-4/2009
PSB TO-1-7/2009 PEGAS TOP, s.r.o. Brodzany 241 958 42 dodatok č.1-Upratovanie vnútorných priestorov budov v starostlivosti PSB Zem.Kostoľany 0 0 PSB Zem.Kostoľany 02.02.2009 dodatok č.1
PSB TO-1-80/2009 Slovenský vodohospodársky podnik, odštepný závod Piešťany, Nábr.I.Krasku 3/834, 921 80 Piešťany Dodávka povrchovej vody na priem.použitie 0 0 PSB Topoľčany 01.01.2009 31.12.2009
PSB TO-1-101/2009 SSE,a.s. Ulica republiky 5, 010 47 Žilina dodatok č.3-Dodávka a distribúcia elektriny-Zem.Kostoľany 0 0 PSB Topoľčany 17.02.2009 dodatok č.3
PSB TO-1-211/2009 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica Dodávka vody z verejného vodovodu-Zem.Kostoľany 0 0 PSB Topoľčany 24.11.2009 24.11.2009
PSB TO-1-212/2009 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica Dodávka vody z verejného vodovodu-Zem.Kostoľany 0 0 PSB Topoľčany 24.11.2009 24.11.2009
PSB TO-1-213/2009 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica Dodávka vody z verejného vodovodu-Zem.Kostoľany 0 0 PSB Topoľčany 24.11.2009 24.11.2009
PSB TO-1-11/2009 Strojstav, s.r.o. Lipová 13, Prievidza Dodatok č.5K zmluve o poskytnutí služieb spojených s dodávkou elektriny a vody č. 1/07-1993-EE 0 0 PSB Topoľčany 17.02.2009 dodatok č.5
PSB TO-1-43/2009 WALS, s.r.o. Záhradnícka 73, 821 08 Bratislava dodatok č.1-Upratovanie vnútorných priestorov -Nitra 0 0 PSB Topoľčany 02.02.2009 dodatok č.1
PSB BA 3-79/2006 Ing. Jozef Bacigál SHR, Cífer Vývoz splaškových vôd zo žumpy VÚ 3030 Voderady 0 0 PSB Bratislava 20.09.2006
PSB BA 3-170/2006 SOLARIS spol.s.r.o. Most pri BA hrada za poskyt.služieb a výkonov za dod.vody,stoč.el.en.,tepla a odvoz komunál.odpadu 0 0 PSB Bratislava 01.01.2006 31.03.2007
PSB BA 3-171/2006 ALAM s.r.o. Bratislava Servis,opravy,spočívajúce vo vykonáv.pravidelnej kontr. požiarnotechn. zar. EPS na Špitálskej a v HK 0 0 PSB Bratislava 01.01.2007 31.12.2007
PSB BA 3-172/2006 ALAM s.r.o. Bratislava Servis,opravy,spočívajúce vo vykonáv.pravidelnej kontr.zar. PSN v obj. na Špitálskej a v HK 0 0 PSB Bratislava 01.01.2007 31.12.2007
PSB HC-25-1/2010 KINGSTON GROUP, s.r.o., Košice Dodatok -Upratovanie vonkajších priestorov v pôsobnosti PSB Hlohovec 0 0 Hlohovec 31.12.2009 31.12.2010
PSB HC-25-3/2010 KINGSTON GROUP, s.r.o., Košice Dodatok - Upratovanie vonkajších priestorov v pôsobnosti PSB Hlohovec 0 0 Hlohovec 15.03.2010 31.12.2010