Zmluvy za Ministerstvo obrany SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
USZV-81-39/2008 Ministerstvo obrany SR Bratislava Príkazná zmluva č.81-39/2008 zabezpečenie odborného techn.dozoru pri realizácii stavebných akcií 0 0 ZV MO SR 12.09.2008 31.12.2008
ZV-81-43/2008 Eko-Salmo, s.r.o, Bratislava ZoD č. ÚŠZV-11/2008 o odbere a následnom zhodnotení/zneškodnení nebezpeč.odpadov 0 0 ZV MO SR 01.07.2008 31.12.2008
USZV-81-73/2008 Vojenské lesy a majetky š.p. Pliešovce ZoD č./PS/2008 Upratovanie vonkajších priestorov - zimná údržba komunikácií v správe ÚŠZV Lešť 0 0 ZV MO SR 20.11.2008 15.04.2009
USZV-1-2009 CHRIEN s.r.o.Zvolen KZ č. 1/2009 kúpa mraz. výrobkov a hydiny, ryby a vajíčka 0 0 USZV MO SR 30.12.2008 31.12.2009
USZV-1-1-2009 Pekáreň Bzovík s.r.o. KZ č. 2/2009 pekárske výrobky 0 0 USZV MO SR 30.12.2008 31.12.2009
USZV-1-2-2009 VIS s.r.o. Modrý Kameň KZ č. 3/2009 ovocie a zelenina 0 0 USZV MO SR 30.12.2008 31.12.2009
USZV-1-3-2009 INMEDIA s.r.o. Zvolen KZ č. 4/2009 dlhodobo skladovateľné potraviny, mlieko, mlieč. výrobky 0 0 USZV MO SR 30.12.2008 31.12.2009
USZV-1-4-2009 M-NOVOMAX-D s.r.o. Bušince KZ č. 5/2009 mäso a mäsové výrobky 0 0 USZV MO SR 30.12.2008 31.12.2009
USZV-1-5-2009 NAURU s.r.o. Dobrá Niva KZ č. 6/2009 cukrárenské výrobky 0 0 USZV MO SR 30.12.2008 31.12.2009
USZV-1-6-2009 HONTEX - Pekáreň s.r.o. Krupina KZ č. 7/2009 pekárske výrobky 0 0 USZV MO SR 30.12.2008 31.12.2009
USZV-1-7-2009 Tekovská ekologická s.r.o. Nový Tekov ZoD č. 8 o zbere, doprave a likvidácii odpadov 0 0 USZV MO SR 20.01.2009 31.12.2009
USZV-1-8-2009 MO SR Bratislava zastúpené RVP MO SR Trenčín Dohoda č. 9 o poskytovaní a úhrade stravovania pre príslušníkov voj. polície 0 0 USZV MO SR 01.01.2009 31.12.2009
USZV-1-10-2009 MECOM GRUP s.r.o. Humenné KZ č.11/2009 mäso a mäsové výrobky 0 0 USZV MO SR 15.01.2009 31.12.2009
USZV-1-12-2009 MO SR Bratislava zastúpené veliteľom VU 5728 Martin Dohoda č. 13 o poskytovaní a úhrade stravovania pre zamestnancov VU 5728 0 0 USZV MO SR 31.12.2009
USZV-1-13-2009 RYBA Košice s.r.o. KZ č.14/2009 majonézové výrobky a mrazené potraviny 0 0 USZV MO SR 24.01.2009 31.12.2009
USZV-1-35-2009 ROBUS s.r.o. Krupina Zmluva č. 36/2009 o likvidácii neupotrebiteľného majetku štátu 0 0 USZV MO SR 12.05.2009 31.12.2009
USZV-1-46-2009 PUR-STAV s.r.o. Lieskovec Zmluva č.USZV-43/2009 0 0 USZV MO SR 01.06.2009 30.09.2009
USZV-1-55-2009 VLM SR š.p. Pliešovce KZ č. 52/2009 odpredaj a kúpa dreva na pni na nelesných pozemkoch 0 0 USZV MO SR 16.07.2009 30.05.2010
ZV-1-69-2009 EKO-Salmo, s.r.o. Bratislava ZoD č. 64/2009 odber a zneškodnenie nebezpečných odpadov 0 0 USZV MO SR 21.08.2009 31.12.2009
ZV-1-76-2009 PUR-STAV s.r.o. Lieskovec Dodatok č.1 ZoD č. 34/2009 rekonštrukcia a modernizácia tankovej strelnice 0 0 USZV MO SR 25.05.2009 21.09.2009