Zmluvy za Ministerstvo obrany SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
VUSZ-59-19/2010 VZZ,a.s. Dodatok č.1 Zmluva o zabezpečení KS 0 0 VÚSZ 30.06.2010 31.12.2010 určenie max.objemu finančných prostriedkov
VUSZ-1479-30/2009 Kúpeľný ústav MV SR Arco TrenčIianske Teplice Zmluva o posk. a úhrade kúp. starostlivosti PR KR 171 360 0 VÚSZ 01.01.2010 31.12.2010
VUSZ-1479-31/2009 Kúpele Dudince,a.s Zmluva o posk. a úhrade kúp. starostlivosti PR KR 146 202 0 VÚSZ 01.01.2010 31.12.2010
VUSZ-59-11-2010 Kúpele Dudince,a.s Dodatok č.1 149 919 0 VÚSZ 01.01.2010 31.12.2010 dodatok nahrádza prílohu v plnom rozs.
VUSZ-1479-32/2009 Sl.liečebné kúpele Turčianske Teplice,a.s. Zmluva o posk. a úhrade kúp. starostlivosti PR KR 75 600 0 VÚSZ 01.01.2010 31.12.2010
VUSZ-1479-33/2009 Sl.liečebné kúpele Piešťany,a.s. Zmluva o posk. a úhrade kúp. starostlivosti PR KR 33 558 0 VÚSZ 01.01.2010 31.12.2010
VUSZ-1479-34/2009 Kúpeľný ústav MV SR Družba Bardejovské kúpele Zmluva o posk. a úhrade kúp. starostlivosti PR KR 66 150 0 VÚSZ 01.01.2010 31.12.2010
VUSZ-1479-35/2009 Kúpele Sliač,a.s Zmluva o posk. a úhrade kúp. starostlivosti PR KR 16 451 0 VÚSZ 01.01.2010 31.12.2010
VUSZ-1479-36/2009 Sl.liečebné kúpele Turčianske Teplice,a.s. Zmluva o zabezpečení kúpeľnej starostlivosti 60 480 0 VÚSZ 01.01.2010 31.12.2010
VUSZ-1479-37/2009 Kúpeľný ústav MV SR Arco TrenčIianske Teplice Zmluva o zabezpečení kúpeľnej starostlivosti 85 680 0 VÚSZ 01.01.2010 31.12.2010
VUSZ-1479-38/2009 Kúpele Dudince,a.s Zmluva o zabezpečení kúpeľnej starostlivosti 111 510 0 VÚSZ 01.01.2010 31.12.2010
VUSZ-59-6/2010 Kúpele Dudince,a.s Dodatok č.1 130 095 0 VÚSZ 08.03.2010 31.12.2010 navýšený počet klientov
VUSZ-1479-39/2009 Slovthermae,Kúpele Diamant Dudince,š.p. Zmluva o zabezpečení kúpeľnej starostlivosti 88 200 0 VÚSZ 01.01.2010 31.12.2010
VUSZ-1479-40/2009 Kúpeľný ústav MV SR Družba Bardejovské kúpele Zmluva o zabezpečení kúpeľnej starostlivosti 99 225 0 VÚSZ 01.01.2010 31.12.2010
VUSZ-59-8/2010 Kúpeľný ústav MV SR Družba Bardejovské kúpele Dodatok č.1 0 0 VÚSZ 08.03.2010 31.12.2010 navýšený počet klientov
VUSZ-59-9/2010 Kúpeľný ústav MV SR Družba Bardejovské kúpele Dodatok č.2 132 573 0 VÚSZ 31.03.2010 31.12.2010 dodatok nahrádza prílohu v plnom rozs.
VUSZ-1479-41/2009 Kúpele Bojnice,a.s. Zmluva o zabezpečení kúpeľnej starostlivosti 58 800 0 VÚSZ 01.01.2010 31.12.2010
VUSZ-1479-42/2009 Kúpele Sliač,a.s Zmluva o zabezpečení kúpeľnej starostlivosti 57 580 0 VÚSZ 01.01.2010 31.12.2010
VUSZ-59-10/2010 Kúpele Sliač,a.s Dodatok č.1 0 0 VÚSZ 31.03.2010 31.12.2010 navýšený počet klientov
VUSZ-1479-43/2009 Sl.liečebné kúpele Piešťany,a.s. Zmluva o zabezpečení kúpeľnej starostlivosti 26 320 0 VÚSZ 01.01.2010 31.12.2010