Zmluva č. MZ c.412/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:MZ c.412/2008
Dodávateľ:PZS Banská Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:PZS
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 007,76
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 007,76
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:KÚCDPK Banská Bystrica
Poznámka:doba neurčitá

Prílohy