Zmluva č. Komisionarska zmluva

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:Komisionarska zmluva
Dodávateľ:Le Chégue Déjeuner
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Stravné poukážky
Zmluvne dohodnutá čiastka:36 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:36 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:KÚCDPK Banská Bystrica
Poznámka:doba neurčitá

Prílohy