Zmluva č. 564/2004/06/T/s

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:564/2004/06/T/s
Dodávateľ:Mesto Zvolen
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Služby
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 205,48
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 748,54
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:KÚCDPK Banská Bystrica
Poznámka:doba neurčitá

Prílohy