Zmluva č. 1/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2004
Dodávateľ:RVAPS Žiar nad Hronom
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výpožička
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 141,21
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 285,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:KÚCDPK Banská Bystrica

Prílohy