Zmluva č. 2/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2/2010
Dodávateľ:GTS Slovakia, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Telefónne služby
Zmluvne dohodnutá čiastka:280,84
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:280,84
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 685,04
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad v Trnave, Trnava, Vajanského 2

Prílohy