Zmluva č. 2008-132

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2008-132
Dodávateľ:MediaTech spol. s r.o.,Drieňová 34,821 02 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:zmluva o dielo - dodávka IT BBI.
Zmluvne dohodnutá čiastka:29 247 151,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:29 247 151,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Prílohy