Zmluva č. 204/2011/OE

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:204/2011/OE
Dodávateľ:Obvodný úrad v Prešove
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výpožička nehnuteľného majetku
Zmluvne dohodnutá čiastka:974,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:974,00
Celková dohodnutá čiastka:974,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Objednávateľ:Krajský stavebný úrad v Prešove
Poznámka:Mesačná úhrada režijných nákladov

Prílohy