Zmluva č. 117PS 6-G

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:117PS 6-G
Dodávateľ:Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o., Bratislava, Dolnozemská 5,7
Predmet zmluvy - názov zmluvy:kúpa AUDI A6 2,4L 117PS 6-G
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 293 348,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 293 348,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR

Prílohy