Zmluva č. 266/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:266/2004
Dodávateľ:NITECH, s r.o., Prešov, Požiarnická 17
Predmet zmluvy - názov zmluvy:nákup učebníc pre základné školy s vyučovacím jazykom ukrajinským
Zmluvne dohodnutá čiastka:645 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:645 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR

Prílohy