Zmluva č. 229/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:229/2003
Dodávateľ:Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o., Bratislava, Dolnozemská 5,7
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Audi A6 A6 premium 2,4l V6
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 299 996,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 299 996,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR

Prílohy