Zmluva č. 190/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:190/2004
Dodávateľ:EDITOR, Bratislava, Radlinského 13
Predmet zmluvy - názov zmluvy:nákup učebníc pre stredné školy
Zmluvne dohodnutá čiastka:750 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:750 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR

Prílohy