Zmluva č. 183/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:183/2004
Dodávateľ:Ing. Jozef Bednárik alfa plus, Bratislava, Zátureckého 17
Predmet zmluvy - názov zmluvy:nákup učebníc pre základné a stredné školy
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 439 400,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 439 400,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR

Prílohy