Zmluva č. 135/2003

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:135/2003
Dodávateľ:VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec, Harmanec 13
Predmet zmluvy - názov zmluvy:nákup školského atlasu Geografia pre stredné školy
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 575 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 575 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR

Prílohy