Zmluva č. 080/2002

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:080/2002
Dodávateľ:ISTER SCIENCE spol. s. r. o., Bratislava, Továrenská 1
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Nákup reedície učebnice pre obchodné akadémie v SR
Zmluvne dohodnutá čiastka:650 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:650 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR

Prílohy