Zmluva č. 0658/2005

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:0658/2005
Dodávateľ:promp - Ing. Vojtech Szemes, CSc., Bratislava, Húšťavova 1
Predmet zmluvy - názov zmluvy:nákup učebníc pre stredné školy
Zmluvne dohodnutá čiastka:945 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:945 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR

Prílohy