Zmluva č. 0648/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:0648/2006
Dodávateľ:TRANOSCIUS , a.s., Liptovský Mikuláš, Tranovského 1
Predmet zmluvy - názov zmluvy:nákup učebníc pre základné a stredné školy
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 245 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 245 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Ministerstvo školstva SR

Prílohy