Zmluva č. 94-100-2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:94-100-2010
Dodávateľ:Mlynky - Krempaská Anna Mlynky č.116
Predmet zmluvy - názov zmluvy:POVAPSYS
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:Slovenský hydrometeorologický ústav

Prílohy