Zmluva č. 90-100-2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:90-100-2006
Dodávateľ:PDAwin, s.r.o. Palisády 44
Predmet zmluvy - názov zmluvy:20 ks AHS s GSM prenosom
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:Slovenský hydrometeorologický ústav

Prílohy