Zmluva č. 276/365/2007/UKSUP/BA/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:276/365/2007/UKSUP/BA/2007
Dodávateľ:Peter Dubovský, Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:o prevádzke plynovej kotolne
Zmluvne dohodnutá čiastka:232,36
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:232,36
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21

Prílohy