Zmluva č. 7/2006/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:7/2006/2006
Dodávateľ:MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výpožička nebytových priestorov na administratívne účely v budove na ul. Dlhý rad č.17 v Bardejove
Zmluvne dohodnutá čiastka:11 086,80
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11 086,80
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 108,68
Rezort:
Objednávateľ:Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10

Prílohy