Zmluva č. R-118/1996

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:R-118/1996
Dodávateľ:Ing. Peter Novotný, Bytča, Thurzova 970/19
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Budatínska Lehota
Zmluvne dohodnutá čiastka:33 896,30
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:23 846,71
Celková dohodnutá čiastka:57 743,01
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:17 855,20
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica

Prílohy