Zmluva č. 154/2010/OP/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:154/2010/OP/2010
Dodávateľ:Prešovský samosprávny kraj, Prešov, Námestie mieru 2
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Nájom nebytových priestorov
Zmluvne dohodnutá čiastka:49 449,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:49 449,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:4 944,90
Rezort:
Objednávateľ:Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10

Prílohy