Zmluva č. 7/2008/KLUPO/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:7/2008/KLUPO/2008
Dodávateľ:Regionálna veterinárna a potravinová správa, Vranov nad Topľou, Masarykova 10
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výpožička nebytových priestorov
Zmluvne dohodnutá čiastka:13 211,15
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:13 211,15
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 321,12
Rezort:
Objednávateľ:Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10

Prílohy