Zmluva č. 62/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:62/2008
Dodávateľ:Jozef Brandys, geodetické práce, Námestovo, Metóda 329/6
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Oravská Jasenica
Zmluvne dohodnutá čiastka:47 608,29
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:47 608,29
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:17 615,08
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Žiline, Žilina

Prílohy