Zmluva č. 1/17/2006/KLUPO/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/17/2006/KLUPO/2006
Dodávateľ:HBS Slovakia, s.r.o., Bardejov, Pod Vinbargom 1
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Prestavba kancelárií Obvodného lesného úradu v Bardejove
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 777,04
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 777,04
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský lesný úrad v Prešove, Prešov, Masarykova 10

Prílohy