Zmluva č. 35/1998

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:35/1998
Dodávateľ:ORNTH spol. s r.o., Banská Bystrica, Ul. 9. mája 16
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Horný Hričov
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 528,58
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:25 284,30
Celková dohodnutá čiastka:31 812,88
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:7 953,25
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Krajský úrad v Žiline, Žilina

Prílohy